Kontaktpersoner for Mykstulia

Mykstulia Søndre (Tomt nr. 1-18): Grunneier Ragnvald Mykstu, Nord Mykstu, 3628 Veggli. Tlf. 920 29 444. E-post ragnvm@online.no

Mykstulia Nordre (Tomt nr. 19-45): Grunneier Espen Aasen, Mykstu Nordre, 3628 Veggli. Tlf. 90 95 20 63. E-post es-aasen@online.no

Numehytta AS, Numedalstunet, 3628 Veggli. Tlf. 97 53 46 99. E-post post@numehytta.no Nettside www.numehytta.no

Norske Fjellhus AS, 3620 Flesberg. Tlf. 32 76 00 93. E-post post@norske-fjellhus.no Nettside www.norskefjellhus.no

Advokat Marit Sand Deinboll, Kioskgården, Rødberg. Postboks 65, 3631 Rødberg. Tlf. 41 54 96 74. E-post marit@deinboll.no.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding