Flybildene viser hyttefeltet i Mykstulia med inntegnede tomter. Dette er en illustrasjon, det er reguleringskartet som viser riktig tomteinndeling med tomtestørrelser.

Oversikt over alle tomtene med tomtenummer, areal og pris går fram av tabellen under. Oppgitt salgspris for tomt og grunnavgift for tomtefeste inkluderer veg fram til tomtegrense, vann, avløp, og strøm til til nærliggende kum/skap og fiberkabel til boks i hytta. Pris for opparbeidelse av selve tomta kommer i tillegg.

Kostnader for fradeling og oppmåling av tomt, tinglysing av skjøte og pantobligasjon, samt pantattest kommer også i tillegg til tomtepris eller grunnavgift for feste.

Alle som kjøper eller fester hyttetomt på Vegglifjell må betale et årlig beløp som for tiden er 1250 kr til oppkjøring av skiløyper og lignende fellesgoder. Dette gir gode og forutsigbare skiløyper! Til gjengjeld bidrar grunneiere og utbyggere med en større andel av tomtesalget til investeringer i fellesgoder som skisenter, skiløypetrasseer og skistadion.

 

Oppmåling, fradeling og opparbeidelse av selve tomta er ikke inkludert i pris.

Tomt nr. Areal m2 Salgspris NOK Feste grunnavgift Feste årlig avgift
1 663 SOLGT
 2 910 SOLGT
 3 778 SOLGT
4 789 SOLGT
5 751 SOLGT
6 837  SOLGT
7 694 SOLGT
8 680 SOLGT
9 732 SOLGT
10 642 SOLGT
11 751 SOLGT
12 757 650.000 kr 450.000 kr 5 000 kr
13 664 SOLGT
14 662 605.000 kr 450.000 kr 4 500 kr
15 596 570.000 kr 450.000 kr 4 500 kr
16 696 585.000 kr 450.000 kr 4 500 kr
17 588 SOLGT
18 602 SOLGT
19 648 640.000 kr
20 537 620.000 kr
21 611 605.000 kr
22 641 650.000 kr
23 773 645.000 kr
24 658 SOLGT
25 675 SOLGT
26 559 SOLGT
27 748 685.000 kr
28 589 SOLGT
29 573 SOLGT
30 677 SOLGT
31 566 SOLGT
32 640 SOLGT
33 748 SOLGT
34 880 SOLGT
35 639 SOLGT
36 545 SOLGT
37 690 SOLGT
38 583 SOLGT
39 527 SOLGT
40 588 SOLGT
41 706 SOLGT
42 648 SOLGT
43 517 SOLGT
44 677 SOLGT
45 822 695.000 kr

Revidert 11.02. 2022. Det tas forbehold om prisendringer.